पाठ योजना संस्कृत कक्षा 8

आदर्श पाठ योजना - पाठ 4

दिनांक- 
कक्षा विभागश्च-    अष्टमी
विषय-  संस्कृतम्   
पाठस्य नाम-  सदैव पुरतो निधेहि चरणम्
आवश्यकाः कालांशा: –     
प्रारंभस्य वास्तविक-तिथिः-         
समापनस्य संभावित-तिथिः- 
वास्तविक-समापनस्य तिथिः-   
पाठस्य सारांशः
प्रमुखानि कौशलानि  
आवश्यकः शिक्षणाधिगमः
करणीयाः उपायाः
आकलन-युक्ति-योजना
श्रीधर भास्करवर्णेकरेण विरेचिते प्रस्तुते गीते अस्मिन् मार्गे आगतानां(समक्षे) समस्यानां पुरतः अग्रे चलनीयम् इति संदेशः अस्ति। अस्य प्रणेता राष्ट्रवादी कविः वर्तते एवञ्च अनेन गीतेन जनजागरणस्य कर्मस्य च सन्देशः प्रदत्तोSस्ति।
कवि अस्मिन् पाठे कथयति- यत् पथि विषमाः पाषाणाः प्रखराः सन्ति यद्यपि गमनं सुकरं नास्ति तदपि अस्माभिः अग्रे गमनीयः ।
अन्ते कवि देशप्रेमार्थमपि प्रेरयति अनेन सहैव शक्तेः आराधनार्थमपि कथयति ।
  • उच्चारणम् 
  • पठनम् 
  • अवबोधनम्
  • लेखनम्
  • संवादाभ्यासः कविशिक्षाविषये ज्ञानम्
  • अव्ययानि,तेषां प्रयोगश्च
·         प्रस्तावना पुरस्सरं पाठोपस्थापना
·         आदर्शवाचनम्
·         छात्रैः वैयक्तिकरुपे सामूहिकरूपे अनुवाचनम्
·          अशुद्धिसंशोधनम्
·         पदचछेदः
·         पदपरिचयः
·         पदार्थः
·         आकांक्षाप्रश्नाः
·         अन्वयः
·         अध्यापककथनम्
·         सौन्दर्यबोधात्मकप्रश्नाः
·         सस्वरपाठः
·         अनुपाठः
·         पुनरावृत्यात्मकप्रश्नाः
·         बोधप्रश्नानि
·         शिक्षकेण विद्यार्थिभिः वैयक्तिकरूपेण  सामूहिकरूपेण च अभ्यासः 
·         कक्षाकार्यम्
·         गृहकार्यम्

Disclaimer: All contents are collected from various sources and updated at this platform to help teachers and students. If content owner (Original Creator) have any objection, Please mail us to info@cbsecontent.com with ID Proof, content will be removed. Thanks and Regards

Notes Station: To Read Click on Title

Book Cart: To Purchase Click on Title

Amazon Affiliate Disclaimer:   cbsecontent.com is a part of Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program  designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.in. As an amazon associates we earn from qualifying purchases.

Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

error: Content is protected !!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Scroll to Top